I Forum Demokracji Bezpośredniej 3 maja 2019 w Sobótce
May 03

I Forum Demokracji Bezpośredniej 3 maja 2019 w Sobótce

Sobótka I Forum Demokracji Bezpośredniej 3 maja 2019 w Sobótce

 

Sobótka I Forum Demokracji Bezpośredniej 3 maja 2019 w Sobótce

Welcome to JS Theme
To display this sidebar, you must go to Customize My Page from Profile menu in JomSocial Toolbar and add some profile application.

Demo Account: demo / demo

Loading map...
 • I Forum Obywatelskie

  Demokracja Bezpośrednia

  Kierunki reform ustrojowych w Polsce

  3 maja 2019 – Święto Konstytucji

  4 maja – Debaty i Dyskusje

  Sobótka k/Wrocławia

  Siedziba Projektu Republika Ślężańska

  Patronat NTV


  Wprowadzenie

  Przez tysiące lat ludzie szukali sposobu, by bezpośrednio decydować o tym w jaki sposób mają żyć i swobodnie wyrażać swoje poglądy w tej sprawie. Rzadko się im to w tamtych czasach udawało, choć przykład wieców słowiańskich czy demokracji ateńskiej to wyjątki potwierdzające regułę.

  Po załamaniu się systemów monarchicznych nastały systemy demokracji parlamentarnej jakoformy demokracji pośredniej, gdzie ludzie raz na kilka lat decydują, kto będzie nimi rządził głosując na partie polityczne i ich kandydatów.

  Po około 200 latach stosowania takiej praktyki demokracja pośrednia jaką jest demokracja parlamentarna popadła w głęboki, strukturalny kryzys. Dowodem tego są między innymi sukcesy wyborcze w wielu krajach europejskich różnych ugrupowań określane jako antysystemowe.Ludzie głosują na nie i ich radykalne hasła ponieważ widzą, że partie polityczne zarówno te rządzące jak i będące w parlamentarnej opozycji nie reprezentują ich interesów, system jest głęboko skorumpowany a konstytucyjne zapisy w tzw. demokratycznych konstytucjach, że „władza należy do Narodu” są w dużym stopniu fikcją.

  Prawdziwym wyjątkiem jest system polityczny Szwajcarii, którego filarami jest veto ludowe i referenda mające moc wiążącą dla parlamentu i rządu. Przynosi to, mimo wielu mankamentów wiele pożytków szwajcarskiemu społeczeństwu i utrzymuje jego dobrobyt na najwyższym w świecie poziomie. Ale w dzisiejszych czasach to i takie rozwiązania mogą stawać się niewystarczające dla wielu krajów, gdzie demokracja pośrednia została tak głęboko przeżarta korupcją, żadne nowe aparaty partyjne u władzy nie są w stanie jej zahamować a nawet się jej oprzeć.


  Współczesny świat bardzo szybko się zmienia. Nowe odkrycia naukowe, rozwój techniki i technologii przybrał zawrotne tempo. Prawdziwą rewolucją jest powstanie technologii komputerowych i komunikacyjnych w postaci bezprzewodowego internetu. Jednak w jednej sferze te osiągnięcia techniczne napotkały na opór władzy. Otóż jej nie interesuje, by podczas obrad rady miasta i gminy, czy Sejmu i Senatu, podobnie jak przelewamy pieniądze w banku „przelewać” swój głos opcje na „TAK”, „NIE” lub „WSTRZYMUJE SIĘ”


  Wszystko to w czasie rzeczywistym na co pozwala współczesna technologia.


  E-Demokracja, E-Głosowania, Demokracja – On Line to szansa dla ludzkości.

  To wielki cywilizacyjny postęp. To podążanie zmian społecznych i politycznych za zmianami technologicznymi. To podstawa nowych ustrojów politycznych w całym demokratycznym świecie. Alternatywą jest postępujący obecnie chaos, który jak to znamy z historii zostanie zastąpiony przez mniej lub bardziej ukryte autokratyczne, autorytarne a nawet dyktatorskie systemy. To wreszcie spełnienie konstytucyjnych zasad większości państw na naszej planecie, że władza należy do narodów i społeczeństw. Czas ludziom oddać władzę.

  I Forum Obywatelskie


  Demokracja Bezpośrednia

  Kierunki reform ustrojowych w Polsce.

  Jej celem jest podsumowanie wiedzy jaką posiadamy na temat demokracji bezpośredniej. Wskazanie na techniczne, społeczne i polityczne możliwości przyjęcia tego typu rozwiązań w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z E-Demokracją. Zapraszamy naukowców, prawników, polityków, działaczy społecznych, dziennikarzy, blogerów, programistów, wszystkich zainteresowanych rozwojem demokracji w Polsce.

  Forum odbywa się w szczególny dzień 3 maja w Święto Konstytucji, które jak wiemy obchodzimy na cześć uchwalenia pierwszej w Europie nowoczesnej Konstytucji, gdzie będzie wiele ważnych prelekcji, wykładów, prezentacji.

  W drugi dzień Forum 4 maja odbędą się debaty i dyskusje panelowe!

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych posiadających wiedzę i popierających tą idee o zgłaszanie swoich ewentualnych wystąpień na tym Forum.

  Wstęp na Forum jest bezpłatny

  Wkrótce szczegóły dotyczące Programu Forum

  Projekt Republika Ślężańska

  Telewizja NTV, Fundacja Alterpedia

  Janusz Zagórski


  Terminy

      Od 2019-05-03 10:00 do 2019-05-04 16:00

 • Category
  General
 • Date & Time
  May 03 2019 at 10:00 AM - May 04 2019 at 04:15 PM
 • Location & full address
  Sobótka
 • Event Admins
  Demo